Keynote på Smidig 2013

Også i år vil vi ha to keynote-holdere på Smidigkonferansen. Begge dagene vil starte med en keynote og vi håper disse vil bidra til å gi folk en inspirerende start på dagen.

Dag 1: Jon Kåre Stene

Jon Kåre jobber i dag som prosjektleder med ansvar for strategiprosjektet Digitial Transformasjon i Schibsted Norge. Forut for dette har han jobbet med implementering av LEAN i hele Schisted- konsernet. I det arbeidet har man stått ovenfor utfordringen med å forstå hvordan LEAN skal tolkes i andre industrier enn ren prosessindustri. Han har erfaring fra å implementer et LEAN tankesett i redaksjonelle prosesser, salgsprosesser, serviceoprosesser og ikke minst utivklingsprosesser.

De siste årene har LEAN innovasjon og utvikling stått øverst på hans agenda. Dette er kompetanse og ferdigheter som vil være helt kritisk for veldig mange bedrifter fremover, og kan være helt avgjørende for selv store etablerte bedrifter eksistens i fremtiden.

Dag 2: David Anderson

David Anderson er et velkjent navn i smidig-verdenen. Han introduserte Kanban for programvareutvikling og har siden da etablert seg som en av de mest toneangivende personene i det han selv kaller «den 2. generasjonen av smidig utvikling». Han er direktør i Lean-Kanban University og forfatter av en rekke essensielle bøker som: Agile Management for Software Engineering: Applying the Theory of Constraints for Business Results og Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business. Han er en prominent foredragsholder og vi er stolte av å ha fått David til å holde keynote på Smidig 2013.

InfoQ skrev tidligere i år følgende om David Anderson:

If they were to carve a new Mt. Rushmore into the mountains surrounding Silicon Valley, then alongside Dijkstra, Kernighan, The Three Amigos and The Gang of Four they would need to make room for David J. Anderson, father of Kanban in the software development industry.

Jon3

Jon Kåre Stene

David

David J. Anderson

Smidig2012_4

Keynote fra Smidig 2012